Privacyverklaring

a) Persoonsgegevens die FKE Fastfood & Kitchen Equipment verwerkt

FKE Fastfood & Kitchen Equipment verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het doel waarvoor u de gegevens heeft verstrekt:

  • voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
  • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt op onze website, in correspondentie en telefonisch;
  • locatiegegevens;
  • gegevens over uw activiteiten op de website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type.

b) Waarom gegevens nodig zijn?

FKE Fastfood & Kitchen Equipment verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

  • uitvoering van de overeenkomst van opdracht met u;
  • op basis van een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld het verwerken van gegevens die nodig zijn om aan de administratieverplichting te voldoen;
  • het verstrekken van informatie over onze diensten en beantwoorden van uw vragen.

De persoonsgegevens worden alleen voor het doel gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

c) Hoe lang gegevens bewaren?

FKE Fastfood & Kitchen Equipment zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven jaar in geval van administratieve verplichtingen en vijf jaar in de overige gevallen.

d) Delen met anderen

FKE Fastfood & Kitchen Equipment verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht verwerken, sluiten FKE Fastfood & Kitchen Equipment  een verwerkersovereenkomst, zodat eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt gegarandeerd. FKE Fastfood & Kitchen Equipment blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

e) In kaart brengen websitebezoek

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Deze worden geregistreerd en gebruik voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens wordt hiermee de werking van de website geoptimaliseerd. FKE Fastfood & Kitchen Equipment zal de gegevens zo veel mogelijk  anonimiseren. FKE Fastfood & Kitchen Equipment maakt gebruik van Google Analytics. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

f) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fke-fastfood-kitchen-equipment.nl of via het postadres Sperwer 10, 5554 MX Valkenswaard. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, deint u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Tevens wordt verzocht om in de kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. FKE Fastfood & Kitchen Equipment zal zo snel mogelijk, op uw verzoek reageren.

g) Beveiliging

FKE Fastfood & Kitchen Equipment neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fke-fastfood-kitchen-equipment.nl. FKE Fastfood & Kitchen Equipment heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall;
  • zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
  • de beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

 h) Tot slot

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door de sociale netwerken. FKE Fastfood & Kitchen Equipment heeft geen invloed op de wijze waarop deze platforms met u persoonsgegevens omgaan en draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid.

 

Een vraag?

We horen het graag

Bel ons Mail ons
Bel ons Mail ons